• Simple
  • Safe
  • High quality

MADE TO ORDER

sparus.designs@gmail.com

Sve konverzije i prenamjene se izrađuju prema narudžbi!

Uz svaku vašu narudžbu nudimo i besplatne konzultacije!

Savjetovanje o izgledu proizvoda

Savjet o najboljoj isplativosti konverzije

Detaljan opis kroz tri verzije izvedbe

Konzultacije se provode online - telefonski, kroz WhatsApp poruke i fotografije, a ako ste nam dovoljno blizu uživo.

In your order we provide a consult for all the details and available colors and designs. Thank you!