• Jednostavno
  • Kvalitetno
  • Povoljno

Dostava / Shipping

Uslugu dostave pružamo po dogovoru.

Cijena dostave / Shipping cost

Cijena dostave za sve proizvode računa se ovisno o dostavi koju odaberete.

Svi proizvodi se izrađuju i šalju nakon uplate na transakcijski račun obrta, a po dogovoru je moguće preuzimanje na adresi sjedišta obrta Sparus Design. Rok izrade je 14 radnih dana od uplate.

Cijene / Pricing

Svi proizvodi izrađuju se po narudžbi i fiksnoj cijeni, a konačna cijena se formira ovisno o personalizaciji.

Povrat / Returns

Svi proizvodi su unikatni i personalizirani i stoga su nezamijenjivi. Povrat je moguć unutar 14 radnih dana od slanja pošiljke. Isplata se vrši nakon dospjeća vraćenog proizvoda